logo

Wie zijn we

Advocatenkantoor Koen BLOMME werd in oktober 1998 opgericht en was aanvankelijk gevestigd te Torhout, aan de Karel de Ghelderelaan 5 (bij diens toenmalige stagemeester), vanaf 2003 werd het kantoor gevestigd op een nieuwe locatie te Torhout, Vredelaan 25.

Omwille van de gestage groei van het kantoor diende uitgekeken te worden naar een nieuwe locatie en sedert februari 2014 nam het kantoor zijn intrek in haar nieuw gebouw te Torhout Vredelaan 66.

Het gebouw beschikt over alle faciliteiten en biedt garanties opdat het kantoor ook in de toekomst kan blijven groeien.


Mr. Koen BLOMME behaalde met onderscheiding zijn masterdiploma aan de Gentse universiteit. Hij behaalde vervolgens aan de Leuvense Universiteit het bijkomend diploma licentie Notariaat.

Hij bleef zich ook tijdens zijn beroepsloopbaan permanent bijscholen en volgde talrijke cursussen zodat hij op de hoogte blijft van de meest recente juridische ontwikkelingen.

Hij kan ondertussen steunen op meer dan 18 jaar ervaring en behandelde de meest diverse dossiers.


Mr. Koen BLOMME en zijn team van interne en externe medewerkers zorgen voor een deskundige afhandeling. Zij staan dagdagelijks voor u klaar en voeren een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel.

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen bij het kantoor terecht voor een correcte juridische dienstverlening op maat.

Advocatenkantoor Koen BLOMME heeft ondertussen een uitgebreid cliënteel in de meest diverse rechtstakken.

Juridische diensten

Advocatenkantoor Koen BLOMME biedt u gepaste juridische diensten in de algemene rechtspraktijk, weze het familierecht, verkeersrecht, huurrecht, bouwwrecht, algemeen burgerlijk recht, strafrecht, handelsrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verzekeringsrecht, vreemdelingerecht, arbeidsrecht, enz.

Er is specialistische expertise in het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en het vermogensrecht.

Voor rechtsgebieden waarin het kantoor niet gespecialiseerd is, kan het kantoor terugvallen op een netwerk van ervaren specialisten zodat professionele afhandeling ook hier gewaarborgd is.

De juridische tussenkomsten gebeuren hetzij betalend dan wel via de – al dan niet kosteloze - rechtsbijstand waarbij er steeds naar gestreefd wordt om proceseconomisch te handelen.

Een eerste consultatie is steeds vrijblijvend en zonder kosten. Er wordt objectief advies verstrekt en een mogelijke minnelijke regeling gezocht. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en desgevallend onmiddellijk actie ondernomen.

Er wordt nagegaan of tussenkomst kan bekomen worden van enige rechtsbijstandsverzekering dan wel het Bureau voor Juridische Bijstand (pro deo). De mogelijkheden tot buitengerechtelijke afhan-deling worden afgetoetst. Er wordt kordaat opgetreden.

Er is een uitgebreide ervaring in het voeren van onderhandelingen, het sluiten van overeenkomsten en het oplossen van conflicten.

Uiteraard is er ook bijstand als eiser of verweerder in gerechtelijke of administratieve procedures of in arbitrage.

Er is in dit verband een zeer ruime pleitervaring zowel voor de burgerlijke, handels- als arbeidsge-rechten, Vredegerechten, administratieve gerechten, en dit zowel in Vlaanderen alsook in Brussel. Voor de rechtbanken in Wallonië en in het buitenland wordt eerder slechts sporadisch opgetreden.

Kosten en erelonen

De aanrekening der kosten en prestaties valt uiteen enerzijds in kantoor- en gerechtskosten en anderzijds in erelonen.

Het ereloon wordt standaard berekend aan een uurtarief. Er kan ook een forfait of een percentage afgesproken worden. Soms behoort een abonnnementstarief tot de mogelijkheden.

Het ereloon hangt af van de aard van de zaak, de complexiteit, de hoogdringendheid, en de hoegrootheid der te verrichten prestaties.

Er worden tussentijds provisies opgevraagd die afhangen van de gemaakte kosten en verrichte prestaties.

Contacteer ons:

Koen Blomme
Vredelaan 66
8820 Torhout
050 22 34 00
info@advblomme.be

Openingsuren:

  • Ma - Vr : 8u30 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
  • Za - Zo : Gesloten

Voor hoogdringende zaken altijd telefonisch bereikbaar
GSM: 0478 29 59 72

Informatie:

BE 0812.463.486
Kantoorrekening: BE61738114139417
Derdenrekening: BE36630155047081

Contact

Aarzel niet om contact op te nemen. Het team van advocatenkantoor Koen BLOMME staat voor u klaar en zorgt voor de gepaste juridische bijstand.

Zit u met een juridisch probleem, dan bent u bij advocatenkantoor Koen BLOMME aan het juiste adres.

Telefoon

050 22 34 00

Locatie

Vredelaan 66 / 8820 Torhout (België)

Torhout is gelegen in het centrum van West-Vlaanderen, tussen Brugge en Roeselare.

Het advocatenkantoor bevindt zich in de Vredelaan, weze de ring rond Torhout en is gemakkelijk bereikbaar.

Koen Blomme Advocatenkantoor